Профил Адреси Запитване Switch to english version 
Oсновнaтa цел на Джела - Н.Д. е да предлага продукти с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на клиентите.

Предлагаме индустриално и занаятчийско ново и употребявано оборудване за хлебопроизводство, сладкарство, месарство, за търговски обекти, за хотели и заведения, за кетъринг – обществени сгради, столови и др.

Преобладаващо е оборудването с европейски произход, изцяло съобразено с изискванията за хигиена и безопасност (СУБХ) към производителите и търговците на хранителни продукти и суровини. Предлаганото оборудване разполага с СЕ маркировка.

© 2007   фирма Джела-НД ЕООД уеб дизайн студо ТОРС